Ahaa! materiaali

Ahaa! -tehtävät

Ahaa! tehtävät on rakennettu viiden teeman alle:

KESKITTYMINEN, MUISTI, HAHMOTTAMINEN, PÄÄTTELY JA KIELI

Tehtävät on kehitetty ja testattu Aivotreenit –hankkeessa. Ahaa! -materiaalin kehittämistyöryhmään kuuluivat hanketyöntekijöiden lisäksi Päivi Nilivaara (kouluttaja, kognitiivisen harjoittelun asiantuntija, Innoline Oy), Laura Mellanen (Visuaalinen suunnittelija) ja Hanna Metsänheimo (projektityöntekijä, PääOma -hanke)

Tehtävät nojaavat aiemmassa PääOma- hankkeessa kerättyyn kokemukseen ja materiaalin pohjana on tutkimustieto kognitiivisen rakenteen muovautuvuudesta sekä ohjatusta oppimiskokemuksesta. Ahaa! tehtäviä on testattu hankkeen ryhmissä ja tehtäviä on muokattu ja rakennettu palautteen mukaan. Tehtävien kehittäminen jatkuu hankkeen ajan. Tehtävät ovat tavoitteelliseen harjoitteluun sopivia ja ne harjoittavat monipuolisesti kognitiivisia taitoja.vihreä_kynä

Tehtävät ovat pääasiassa kynä-paperitehtäviä, joita tehdään ohjatusti. Harjoitukset sopivat laajalle kohderyhmälle; sairastuneille, vammautuneille tai aivojen huoltamisesta / aktivoinnista kiinnostuneille. Tehtäviä on pyritty luomaan monen tasoisiksi, joissa haaste lisääntyy tehtävien edetessä. Ohjauksella tehtävien haastavuustasoa voidaan laskea ja nostaa. Tehtävien ”kynä-paperi luonne” asettavat kuitenkin jonkinlaisen rajan kohderyhmälle; mm. motoriset taidot, näkökyky yms. on oltava riittävät.

Harjoituksissa olennaista on, että tehtäviä ei tehdä vain tehtävien vuoksi. Aivojen aktivoinnin lisäksi tehtävien teossa on olennaista ajattelumallien muokkaaminen, ratkaisumallien pohtiminen ja harjoitettujen taitojen vieminen arjen elämään. Ohjaajalla on tärkeä rooli; ohjata keskustelemaan ja pohtimaan, haastaa, auttaa sekä varmistaa onnistumisen kokemukset. Tästä syystä tehtäviä ei anneta kotiin vaan ne on tarkoitus tehdä aina ohjatusti. Samasta syystä harjoitusten ohjaaminen edellyttää koulutukseen osallistumista; koulutuksessa perehdytään ohjauksen kannalta tärkeisiin ja olennaisiin asioihin, saadaan omakohtaisia kokemuksia harjoituksista ja ohjauksesta sekä avataan tehtävien taustalla olevia teorioita ja käsitteitä.

Muu koulutusmateriaali

Ahaa! koulutuksessa osallistuja saa käyttöönsä laajan ohjaajankansion, jossa on Ahaa! –tehtävien lisäksi yksityiskohtainen tehtävien ohjeistus, taustatietoa teemoista, koulutuksen diasetit tulostettuna, 10 kerran ryhmätoiminnan sisällön kuvaus ja vinkit ryhmätoimintaan sekä ohjaukseen. Lisäksi ohjaaja saa käyttöönsä tilasto- ja palautelomakkeet sekä markkinointimateriaalia. Valmiita vastauksia ohjaajankansio ei sisällä vaan koulutuksen tehtävät tehdään koulutuksen aikana ohjatusti sekä itsenäisesti. Ohjaajan kansio on siis henkilökohtainen ja toimii jatkossa ohjaajan apuvälineenä ryhmän ohjaamisessa. Koulutuksen jälkeen ohjaajat liitetään Ahaa! rekisteriin ja Ahaa! –materiaalipankkiin, josta voi tulostaa ryhmäläisen tehtävät.

Tutustu tehtäviin

Tästä pääset tutustumaan Ahaa! -koulutuksen tehtäviin. Muistathan, että tehtävät on suunniteltu tehtäväksi ohjatusti ja harjoittelu on tarkoitus sillata arkeen, eli tehtäviä suositellaan vain Ahaa! -koulutuksen käyneiden käyttöön. Ahaa! -koulutuksessa saat ohjeet ja vinkit tehtävien ratkaisuun, ohjaukseen ja siltaukseen. Ahaa! on rekisteröity tavaramerkki ja sen käyttö edellyttää koulutuksen käymistä. Ahaa! -ryhmää voi siis ohjata vain Ahaa -koulutuksen käynyt ohjaaja.